Jos jäät työttömäksi

Tarjoamme apua työnhakuun, oman työuran vaihtoehtojen selvittämiseen ja urasuunnitteluun.


Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi

Ilmoittaudu kotikuntasi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Työttömyyskassa voi maksaa päivärahaa ainoastaan ajalta, jona työnhaku on voimassa.


Päivärahan hakeminen

TE-toimistosta saat ansioturvan päivärahahakemuslomakkeen. Täytä lomake huolellisesti ja liitä mukaan lomakkeessa vaaditut liitteet. Asianmukaisesti täytetty hakemus jouduttaa käsittelyä.

Hae päivärahaa kirjallisesti jälkikäteen viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä kun haluat päivärahaa maksettavaksi. Tätä vanhempaa aikaa koskeva hakemus katsotaan vanhentuneeksi. Omavastuuaikaa koskeva hakemus ei vanhene. Vanheneminen lasketaan saapumispäivästä. Jokainen hakemus vanhenee erikseen.

Voit lähettää ensimmäisen hakemuksen liitteineen työttömyyskassaan sen jälkeen, kun olet ollut työttömänä vähintään kaksi kalenteriviikkoa. Työttömyyden jatkuessa täytä hakemus aina kalenterikuukausittain tai neljältä täydeltä kalenteriviikolta. Mikäli olet kuukausipalkkaisessa osa-aikatyössä, tulee jatkohakemus täyttää kuukausittain. Hakurytmi pysyy työttömyyden jatkuessa samana. Jatkohakemuksen voit lähettää myös sähköisesti.

Lisätietoa työttömyyskassan etuuksista löydät oppaasta

Ilmoita muutoksista

Ilmoita kaikista päivärahaoikeuteen vaikuttavista työttömyyden aikana tapahtuvista muutoksista välittömästi  työttömyyskassalle ja työvoimatoimistoon. Ilmoitettavia seikkoja ovat mm. työssäolo, ansaitut palkat, yritystoiminta, erilaiset palkkiot, opiskelu, sairausloma, sosiaalietuudet ja matkat.

STM:n ohjeiden mukaan kassan on tehtävä tutkintapyyntö poliisille tapauksista, joissa on perusteltua syytä epäillä väärinkäytöksiä. Väärinkäytös voi olla aktiivinen teko mutta myös ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti. Liikaa maksetut päivärahat peritään takaisin.

Tarkista myös oikeutesi muutosturvaan. 


Kattava tietopaketti ja monia vastauksia Erityiskoulutettujen työttömyyskassa ERKOn sivuilla.TAKUn jäsenenä olet oikeutettu käyttämään Akavan Erityisalojen urapalvelua. Lue lisää

...
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä