Työttömyysturva

Jäsenyydellä saat turvaa työttömyyden tai lomautuksen varalle.

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa ERKO

Akavan Erityisalat ry ja TAKU ry ovat vakuuttaneet jäsenensä Erityiskoulutettujen työttömyyskassassa (ERKO). Työttömyyskassan jäsenmaksu sisältyy Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestön jäsenmaksuun työsuhteisilla jäsenillä. Liittyminen kassan jäseneksi tulee erikseen ilmaista jäsenhakemuksessa.


Ammatinharjoittajien ja yrittäjien tulee erikseen liittyä Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassaan (AYT) tai Suomen Yrittäjäin työttömyyskassaan (SYT). 


Ansiopäiväraha

Jos jäät työttömäksi, ilmoittaudu kotikuntasi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi. Sen jälkeen voit hakea työttömyyskorvausta joko työttömyyskassasta tai Kelasta.


Työttömyyskassat maksavat ansiopäivärahaa. Ansiopäivärahan saamisen edellytyksenä on, että

  • olet ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26 työttömyyttä edeltävää kalenteriviikkoa
  • TE-toimisto on antanut kassalle sinua koskevan esteettömän lausunnon
  • täytät työssäoloehdon.
Katso tarkempia ohjeita työttömyyden varalle. ERKO-kassan yhteystiedot.

Työssäoloehto

Työssäoloehtosi täyttyy, jos olet ollut työssäoloehtoa kerryttävässä työssä vähintään yhden kalenteriviikon 29.12.2013 jälkeen ja

  • olet ollut työssä vähintään 26 kalenteriviikkoa työttömyyttä edeltäneiden 28 kuukauden tarkastelujakson aikana,
  • työaikasi on ollut vähintään 18 tuntia viikossa (opetusaloilla vähintään 8 tuntia viikossa) ja
  • olet ollut saman ajan työttömyyskassan maksava jäsen.
Työssäolo- ja jäsenyysehtoa voi kartuttaa myös opiskeluaikana. Ehtojen täytyttyä opiskelijajäsen voi valmistuttuaan saada ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Työssäoloehdon voi täyttää mistä tahansa työstä, ei vain alan työpaikoista.

Ansiopäivärahan hakeminen

Hae ansioon suhteutettua päivärahaa Erityiskoulutettujen Työttömyyskassalta kolmen kuukauden kuluessa ilmoittautumisesta työvoimatoimistoon, josta saat hakemuslomakkeita. Ilmoita työttömyydestäsi sähköisellä lomakkeella tai Akavan Erityisalojen jäsensihteereille.

...
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä