Työsopimus

Tutustu TAKUn omaan työsopimusmalliin.

Työ- ja työehtosopimus

Työsopimus on työntekijän ja työnantajanvälinen sopimus työn tekemisestä ja työsuhteen ehdoista. Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisena.


Työehtosopimus on työntekijäjärjestön (ammattiliiton) ja työnantajan välinen sopimus alakohtaisista työehdoista kuten palkoista (ylittökorvauksineen), työajoista, lomista ja muista eduista, joita sopimuksen soveltamisalalla noudatetaan. Sopimukset ovat usein paitsi toimialakohtaisia myös palkansaajan ammattiasemaan sidottuja.


Työsopimusmalleja

TAKU on tehnyt oman työsopimusmallin käytettäväksi taide- ja kulttuurialalla. Työsopimusmalli on osa julkaisua Työsuhteen ehdot taide- ja kulttuurialalla.


Taide- ja kulttuurialan työsuhteen ehdot 2014 2016 (pdf) (757.3 KB)


Täytettävä työsopimusmalli taide- ja kulttuurialalle

Työsopimusmalli TAKU 2013 (pdf) (448.6 KB)


Etätyötä koskeva sopimusmalli

Etätyösopimusmalli TAKU 2013 (pdf) (516 KB)


Järjestösektorin työsopimusmalli (YTN sivuilla)

http://www.ytn.fi/index.php?page_id=624


Akavan Erityisalojen jäsensivuilla on kirjautumisen takana lisää työsopimusmalleja.


...
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä