Jos jäät työttömäksi, toimi näin

  1. Ilmoittaudu kokoaikatyönhakijaksi TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Jos olet lomautettu, mukana tulee olla lomautustodistus. Ilmoita TE-toimistossa kassasi nimi, Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko (106).
  2. Ilmoita työttömyydestä tai lomautuksesta Akavan Erityisaloihin. Huolehdi nyt viimeistään siitä, että olet maksanut jäsenmaksusi. Kassa tarkistaa jäsenyystietosi liitosta ennen päivärahapäätöksen tekemistä. 
  3. Hae ansioon suhteutettua työttömyyspäivärahaa kassalta kolmen kuukauden kuluessa TE-toimistoon ilmoittautumisesta.Huom! Päivärahahakemukset postitetaan Erkoon, ei liittoon.
  4. Kassan maksamista etuuksista voit suorittaa jäsenmaksun joko itse tai antaa kassalle valtakirjan jäsenmaksun perintää varten.

Lue yksityiskohtaisemmat ohjeet päivärahan hakemiseen Erkon sivuilta. Erkon sivuilta löydät myös ansiopäivärahahakemuksen.

...
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä