Apuraha

Apuraha ei ole palkkaa ja siitä ei makseta ammattiyhdistyksen palkkaan liittyviä prosenttipeusteisia jäsenmaksuja.

Apurahakautta ei katsota työttömyysetuuksien laskennan yhteydessä työskentelyksi vaan sen sijaan kyseessä on "hyväksytty syy olla poissa työmarkkinoilta" (poissa palkkatyöstä tai yrittäjyydestä). Apurahakausi ei kerrytä työssäoloehtoa tai ansidonnaista vaan ansiosidonnaisen tason ja oikeuden työttömyysetuuteen määrittelyssä hypätään apurahakauden yli mikäli henkilö apurahakauden jälkeen palaa työmarkkinoille tai jää työttömäksi.

Muistathan ilmoittaa muutoksista työtilanteessasi!
Apurahansaajien MYEL-opasApurahansaajien eläkevakuuttaminen on toteutettu vuoden 2009 alusta maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti.  


Lain mukaan vakuutusvelvollisuus koskee kaikkia niitä Suomessa asuvia apurahansaajia, jotka ovat saaneet Suomesta myönnetyn työskentelyapurahan vuonna 2009 tai sen jälkeen. Apurahan tulee olla tarkoitettu vähintään neljän kuukauden taiteelliseen tai tieteelliseen työskentelyyn Suomessa ja euromäärältään vähintään 1 093,49, mikä vastaa vuosiansiona 3 280,47 euroa (vuoden 2009 tasossa). 


Tietyin edellytyksin vakuuttamisen piiriin kuuluvat myös ulkomailla tapahtuva apurahatyöskentely ja ulkomaalaisen Suomessa tekemä apurahatyö. Vakuutusvelvollisuus koskee niin henkilökohtaisen apurahan saaneita kuin työryhmässä apurahalla työskenteleviäkin.  


Alle 18-vuotias, yli 68-vuotias tai vanhuuseläkkeellä oleva henkilö ei voi ottaa vakuutusta. Vakuutusvelvollisuus ei koske perustutkinto-opiskeluun tarkoitettuja apurahoja eikä pelkästään kulujen kattamiseen tarkoitettuja apurahoja kuten matka-apurahoja.


...
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä