Perhe- ja perintöoikeudellinen neuvonta

Jäsenilla on mahdollisuus saada perhe- ja perintöoikeudellista neuvontaa ja konsultointia muun muassa seuraavissa asioissa:

  • Avioehtosopimukset
  • Avioero
  • Omaisuuden ositus
  • Perunkirjoitus
  • Testamentit
  • Perinnönjako

Jäsenetu pitää sisällään myös perhe- ja perintöoikeudellisten asiakirjojen kuten esim. avioehtosopimusten ja testamenttien laatimisen.


Tuire Torvela
puh. 0201 235 356 tai 0400 871 381

tuire.torvela@akavanerityisalat.fi


...
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä