Työsopimus- ja lakineuvonta

Akavan Erityisalojen lakimiehet ja asiamiehet ovat TAKUn jäsenten käytettävissä edunvalvonta, perhe- ja perintöoikeudellisissa ja muissa työsuhteeseen tai ammatinharjoittamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Lakimiehet apunasi

Voit kysyä apua ja neuvoa mm. työsopimuksen tekemiseen, irtisanoutumiseen, YT-menettelyyn tai työsuhteeseen liittyviin kysymyksiin.

Julkisen sektorin työsuhdeneuvonta p. 0800 135 380
Yksityisen sektorin työsuhdeneuvonta p. 0800 135 350

(numerot ovat maksuttomia)

Työssä yrityksessä tai järjestössä

Leppänen, Juho-Heikki, lakimies
Yksityissektorin työsuhdeneuvonta
Puhelin 0201 235 365

Torvela, Tuire, lakimies
- Yksityissektorin edunvalvonta ja työsuhdeneuvonta
- Ammatinharjoittajia ja yrittäjiä koskevat tehtävät
- Perhe- ja perintöoikeudellinen neuvonta  Puhelin 0201 235 356

Työssä kunnassa, valtiolla, seurakunnassa, yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa

Ikonen, Harri, lakimies
Kunta-, valtio-, yliopisto- ja amk-sektorin virka- ja työsuhdeneuvonta
Puhelin 0201 235 354

Kyntäjä, Ira, lakimies
Kunta-, valtio-, yliopisto- ja amk-sektorin virka- ja työsuhdeneuvonta
Puhelin 0201 235 353

Perhe- ja perintöoikeudellinen neuvonta

Jäsenilla on mahdollisuus saada perhe- ja perintöoikeudellista neuvontaa ja konsultointia muun muassa seuraavissa asioissa:

  • Avioehtosopimukset
  • Avioero
  • Omaisuuden ositus
  • Perunkirjoitus
  • Testamentit
  • Perinnönjako

Jäsenetu pitää sisällään myös perhe- ja perintöoikeudellisten asiakirjojen kuten esim. avioehtosopimusten ja testamenttien laatimisen.


Tuire Torvela
puh. 0201 235 356 tai 0400 871 381

tuire.torvela@akavanerityisalat.fi


...
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä