TakuTuen saajat on valittu

11.5.2017

TakuTuki (á 250 €) jaetaan kahdelle ajankohtaiselle gradulle, joissa tutkitaan musiikkifestivaalien ympäristötyötä ja prosenttiperiaatteen tulevaisuutta.

Yhteensä TakuTuki-hakemuksia tuli 29 kappaletta, kahdeksasta yliopistosta ja kahdesta ammattikorkeakoulusta. Pro gradu -tutkielmalle tukea haki 22 henkilöä, kandidaatintutkielmalle 2, ammattikorkeakoulun opinnäytetyölle 4 ja ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyölle 1.

Valituissa töissä korostuu ajankohtaisuus ja merkitys taide- ja kulttuurialalle

Valittujen töiden hakemukset ovat huolella laaditut ja niistä välittyy innostus ja kiinnostus aihetta kohtaan. Tutkielmien aiheet ovat hyvin ajankohtaiset ja tärkeät taide- ja kulttuurialojen toimijoille nyt ja tulevaisuudessa.

Helsingin yliopiston musiikkitieteen opiskelijan Elina Syrjälän gradussa tarkastellaan musiikkifestivaalien ympäristötyötä monipuolisesti. Ekologisuus on nykyaikana tärkeä näkökulma, johon tapahtumajärjestäjien on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota. Tutkielman monipuolinen aineisto on ansiokas; Syrjälä on kerännyt aineiston haastattelemalla kolmen suomalaisen musiikkifestivaalin järjestäjää, Ekokompassi tapahtuma -hankkeen projektikoordinaattoria, Kierrätyskeskuksen ympäristöasiantuntijaa sekä festivaalivieraita. Haastattelujen lisäksi hän on tehnyt havainnoivaa kenttätyötä festivaaleilla. Positiivisena pidetään myös sitä, että tutkimus koskettaa laajasti taide- ja kulttuurialojen toimijoita ja tarjoaa konkreettista tietoa alan kehittämistä ajatellen.  Tutkielma on pitkälle edennyt ja valmistuu syksyllä.

Turun yliopiston taidehistorian opiskelijan Riina Kotilaisen gradussa ”Taide osana arkipäivän rakenteita -Toiveita ja kuvia tulevaisuuden prosenttiperiaatteestatarkastellaan prosenttiperiaatteen tulevaisuutta Turussa. Tutkielman aineisto ja menetelmät on tarkasti harkittu ja huolella toteutettu. Hakemuksessaan Kotilainen kuvailee;  ”Tavoitteenani on tarjota erilaisia perusteltuja näkemyksiä julkisen taiteen mahdollisista ja toivottavista tulevaisuuksista Turussa vuonna 2030 sekä niiden eri kehitysvaihtoehdoista suunnittelun, päätöksenteon ja toiminnan perustaksi. Tämä puolestaan voi vaikuttaa pitkällä tähtäimellä alueen kulttuuri- ja taidealan työllistymismahdollisuuksiin.” Tutkielma on pitkälle edennyt ja valmistuu syksyllä.

Aiheiden monipuolisuus yllätti raadin positiivisesti

TAKUn opiskelijajäsenet edustavat hyvin laajasti sekä ammattikorkeakoulujen että yliopistojen suuntautumisvaihtoehtoja. Myös opinnäytetöiden aiheiden monipuolisuus edustaa tätä laajuutta hyvin. Hakemuksia ja niiden kirjoa luettiin ilolla ja välillä myös hämmästellen opiskelijoiden innovatiivisuutta ja kekseliäisyyttä aiheiden valinnasta. Opinnäytetöiden aiheet liittyivät esimerkiksi kulttuuriperintöön, taidehistoriaan, mediaan ja sen keinoihin, arkkitehtuuriin, kirjallisuuteen, kulttuuritapahtumiin, taiteen rahoitukseen, tilastointiin, tanssiin, teatteriin, elokuviin, videopeleihin ja brändeihin. Aiheet osoittavat sen, miten monipuolisesta ja kiinnostavasta asiasta taiteessa ja kulttuurissa on kyse.

Lue lisää
Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry

TAKU ry on Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö.