Kysely vapaaehtoisesta osa-aikatyöstä TAKUn jäsenille

14.8.2019

 

TAKU kartoittaa yhteistyöopinnäytetyöhön liittyvällä kyselyllä jäsenistön kokemuksia vapaaehtoisesta osa-aikaisesta työskentelystä luovilla aloilla. Vastaathan tähän kyselyyn, jos olet työskennellyt osa-aikaisesti luovien alojen työtehtävissä.

Työn ja muun elämän välinen suhde on aina ajankohtainen. Työaika on yksi keskeisistä tulevaisuuden työelämää koskettavista kysymyksistä. Työsuhteet yksilöllistyvät ja moninaistuvat osana yhteiskunnan murrosta. Vapaaehtoisella osa-aikatyöllä tarkoitetaan sellaisia osa-aikaisia työsuhteita, jotka työntekijä on valinnut työmuodokseen siksi, että ei halua työskennellä kokoaikaisesti.

Osa-aikainen työ nähdään usein työmuotona, joka valitaan olosuhteiden pakosta silloin kun kokoaikaista työtä ei ole saatavilla. Työajan lyhentämisellä on kuitenkin havaittu olevan myönteisiä vaikutuksia esimerkiksi työssäjaksamiseen, ja viime vuosina onkin saatu viitteitä siitä, että moni arvottaa esimerkiksi lasten hoitamisen tai oman vapaa-aikansa kokoaikaisesta työstä saatua palkkaa arvokkaammaksi ja valitsee siksi osa-aikatyön työmuodokseen.

TAKU kartoittaa yhteistyöopinnäytetyöhön liittyvällä kyselyllä jäsenistön kokemuksia vapaaehtoisesta osa-aikaisesta työskentelystä luovilla aloilla. Voit vastata kyselyyn vaikket olisi työskennellyt osa-aikaisesti, tai valinnut osa-aikaista työsuhdetta vapaaehtoisesti.

Vastaamiseen menee aikaa noin 15 minuuttia ja vastausaikaa on maanantaihin 30.9. saakka. Kysely on anonyymi, eikä yksittäisiä vastaajia pystytä tunnistamaan.

Kysely on osa Metropolia Ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä, jonka aiheena on vapaaehtoinen osa-aikatyö luovilla aloilla. Opinnäytetyön tilaajana toimii Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU.

Vastaajien kesken arvotaan yksi 50€ lahjakortti Tikettiin. HUOM! Jos haluat osallistua arvontaan, jätäthän yhteystietosi kyselyn täyttämisen jälkeen avautuvalla lomakkeella. Voit samalla kertoa kiinnostuksestasi osallistua vapaaehtoista osa-aikatyötä kartoittavaan haastattelututkimukseen. Arvontaan ja haastattelututkimukseen osallistumista varten jättämäsi yhteystiedot eivät ole yhdistettävissä kyselyn vastauksiin.

 

Lisätietoja:

Rosa Frauenknecht, kulttuurituotannon opiskelija, rosa.frauenknecht@taku.fi

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää
Mari

Mari Kettunen, TAKUn järjestöasiantuntija