Julkaisuja ja tutkimuksia

Julkaisemme tällä sivulla taide- ja kulttuurialoihin liittyviä julkaisuja, tutkimuksia sekä opinnäytetöitä.

Julkaisuja ja tutkimuksia

2.6.2016 Innolla päin stressiä : Kulttuurituottajan työhyvinvointi 2016 -tutkimus

Kristiina Paananen (Seamk/kulttuurituotanto) selvitti opinnäytetyössään kulttuurituottajien työolojen ja työhyvinvoinnin tilaa vuonna 2016 vertaillen sitä yleisen työelämän tilaan ja sen muutoksiin sekä aiempiin tutkimustuloksiin. Työssä on esitty vastauksia mm. siihen mitkä asiat vaikuttavat eniten kulttuurituottajien työhyvinvointiin. Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä TAKU ry:n kanssa.

[Lue lisää]


22.5.2015 "Parast oli kaikki" - Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta

Kulttuurilla osalliseksi (2012-2015) on sosiaali- ja terveysalan sekä taide- ja kulttuurialan yhteistyöhanke, jonka keskiössä ovat nuoret. Hankkeen julkaisu (2015) on luettavissa ja ladattavissa

[Lue lisää]


11.5.2015 Sosiaaliset ja vuorovaikutustaidot kulttuurituottajan työssä

Annukka Vauhkosen opinnäytetyössä selvitetään sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen merkitystä kulttuurituottajan työssä.

[Lue lisää]


6.2.2014 Historiasta tulevaisuuteen - kokemuksia korkeakoulutuksesta, työhön suuntautumisesta ja osaamisesta

Anna-Maria Leogranden selvitystyö miten historian tutkimusta ja historia-aineita opiskelleet ovat suuntauneet työhönsä ja tulkitsevat koulutustaan.

[Lue lisää]


18.11.2013 Joukkorahoitus luovien projektien mahdollistajana

Ellinoora Uusi-Kartanon opinnäytetyö Humanistiseen ammattikorkeakouluun palkittiin TAKU-palkinnolla 18.11.2013 Mi(n)kä ihmeen tuottaja? tapahtumassa.

[Lue lisää]


18.11.2013 #Kulttuurisome - Sosiaalinen media kulttuurituottajan työvälineenä

Mirva Haltia-Holmbergin opinnäytetyö kartoittaa ammattijärjestön jäsenistöön kuuluvien kulttuurituottajien sosiaalisen median käyttöä ja selvittää miltä osa-alueilta he kaipaisivat vahvistusta omaan osaamiseensa. Työ on TAKUn tilaama opinnäytetyö (Humanistiseen ammattikorkeakoulu/ kulttuurituottaja AMK).

[Lue lisää]


20.9.2013 KUULTO - Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke

Toimintatutkimuksellisen hankkeen tavoitteena on lisätä kansalaisten kulttuuripalveluiden saatavuutta sekä vaikutusmahdollisuuksia toiminnan ja palvelujen kehittämisessä. Kaksivuotinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke toteutetaan Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella, kulttuuripolitiikan yksikössä ja sitä rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

[Lue lisää]


11.2.2013 Vientiä, vaihtoa, vaikuttavuutta. Selvitys kulttuuri- ja tiedeinstituuttien merkityksestä Suomelle

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore on tehnyt selvityksen, jonka ensisijaisena tarkoituksena on ollut syventää ja selkeyttää tietoa Suomen ulkomailla sijaitsevien kulttuuri- ja tiedeinstituuttien vaikuttavuudesta.

[Lue lisää]


11.12.2012 Kulttuuria kartalla; valtion osarahoittamien kulttuuripalvelujen sijainti ja kulttuurien kustannukset Suomen kunnissa

Kulttuuria kartalla -julkaisu on osa opetus- ja kulttuuriministeriön kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistyötä ja Jyväskylän yliopiston KUULTO-hanketta...

[Lue lisää]


4.10.2012 ENCATC journal of cultural management and policy

The ENCATC Journal of Cultural Management and Policy is a new annual publication with articles on cultural research, launched in October 2011.

[Lue lisää]


Seuraavat


...
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä