Jäsenmaksu

Joustaa työtilanteesi mukaan

Jäsenmaksu vuonna 2017

Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen. Laske oma jäsenmaksusi määrä laskurilla. Jäsenmaksu maksetaan päätoimen palkkatulosta sekä ERKO-kassan maksamasta ansiosidonnaisesta päivärahasta.

Palkansaajat

Jäsenmaksu on kuukausittain 1,3 % päätoimen ennakonpidätyksen alaisista tuloista. Jäsenmaksu lasketaan seuraavien tulojen yhteenlasketusta summasta:

- bruttopalkka

- lomakorvaukset

- lomaraha

- luontaisedut (mm. lounas-, auto- ja puhelinetu)


Jos sinulla on useita työnantajia esim. kaksi osa-aikaista työsuhdetta, jäsenmaksu maksetaan molemmista palkkatuloista. 


Opiskelijat

Opintotuesta tai apurahasta ei makseta jäsenmaksua.Työtuloa saavien opiskelijoiden jäsenmaksu on 1,3 % ennakonpidätyksen alaisista palkkatuloista. Työn ei tarvitse olla oman alan työtä. Jäsenmaksu lasketaan seuraavien tulojen yhteenlasketusta summasta:

- bruttopalkka

- lomakorvaukset

- lomaraha

- luontaisedut (mm. lounas-, auto- ja puhelinetu)


Yrittäjät ja ammatinharjoittajat

Ammatinharjoittajien jäsenmaksu on 200 euroa vuodessa. Mikäli olet liittynyt jäseneksi tai aloittanut yritystoiminnan 1.7. jälkeen, ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on 100 euroa.

Jäsenmaksu ei sisällä työttömyyskassan jäsenyyttä vaan ammatiharjoittajat voivat liittyä erikseen   Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassaan (AYT)  tai Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa (SYT).

Ulkomailla

Mikäli kuulut suomalaisen sosiaaliturvan piiriin (esim. olet suomalaisen työnantajan ulkomaille lähetetty työntekijä), maksat jäsenyhdistyksesi mukaista jäsenmaksua. Jos et kuulu ulkomailla ollessasi suomalaisen sosiaaliturvan piiriin, jäsenmaksusi on 60 euroa vuodessa. Vuosijäsenmaksu ei koske opiskelijajäseniä tai hoitovapaalla olevia.

Eläkeläiset

Jäsenmaksu on 60 euroa vuodessa. Jos olet jäänyt eläkkeelle esim. 1.2. lukien ja olet maksanut tammikuun jäsenmaksun, ei sinun tarvitse maksaa vuosimaksua kuluvana vuotena vaan vasta seuraavasta vuodesta eteenpäin. Akavan Erityisalat lähettää laskun automaattisesti.

Väliaikaisesti pois työelämästä

Jäsenmaksua ei makseta, jos olet KELAn etuuksien parissa. Ainoastaan ansiosidonnaisesta päivärahasta maksetaan jäsenmaksu 1,3 %. Jäsenmaksuvapauden voit saada jos olet:
  • äitiyslomalla tai hoitovapaalla, jos saat vain KELAn päivärahaa

  • työtön ja saat vain KELAn päivärahaa, lisätietoja ansiosidonnaisesta päivärahasta

  • sairauslomalla, ja saat esim. KELAn päivärahaa

  • työskentelet apurahalla

  • virkavapaalla ilman palkkatuloja

Apuraha

Apuraha ei ole palkkaa ja siitä ei makseta ammattiyhdistyksen palkkaan liittyviä prosenttipeusteisia jäsenmaksuja.

Apurahakautta ei katsota työttömyysetuuksien laskennan yhteydessä työskentelyksi vaan sen sijaan kyseessä on "hyväksytty syy olla poissa työmarkkinoilta" (poissa palkkatyöstä tai yrittäjyydestä). Apurahakausi ei kerrytä työssäoloehtoa tai ansidonnaista vaan ansiosidonnaisen tason ja oikeuden työttömyysetuuteen määrittelyssä hypätään apurahakauden yli mikäli henkilö apurahakauden jälkeen palaa työmarkkinoille tai jää työttömäksi.

...
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä