Aktiivimallista on luovuttava ja työttömyysturvan uudistukset on valmisteltava uudelleen

29.3.2019

 

TAKU julkaisi helmikuussa neljä hallitusohjelmatavoitettaan, joista yksi on työttömyysturvan uudistusten valmistelu uudelleen.  TAKUn tavoite on, että seuraavalla hallitusohjelmakaudella aktiivimallista luovutaan ja työttömyysturvan uudistukset valmistellaan uudelleen. Painopistettä on muutettava kontrollista ja sanktioista neuvonnan, ohjauksen ja palveluiden lisäämiseen.

“Aktivointia ei voi hoitaa uhkakirjeillä, eikä puhelinautomaattineuvonnalla.”

Käytössä oleva aktiivimalli ei Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKUn jäsenilleen tekemän kyselyn mukaan palvele taide- ja kulttuurialan korkeakoulutettuja ammattilaisia. Puutteiksi on koettu mallin sekavuus, alueellinen eriarvoisuus, kannustinloukkoihin ajautuminen ja se, että malli taipuu huonosti pätkä- ja osa-aikatöitä tekevien sekä osittain apurahoilla työskentelevien tarpeisiin.

Myös työ- ja elinkeinoministeriön valmistelemassa aktiivimallia täydentämään suunnitellussa omatoimisen työnhaun mallissa on ollut jo valmisteluvaiheessa havaittavissa niin suuria puutteita, ettei siitä näytä tulevan yhtään hyödyllisempi.

Taide- ja kulttuurialan ammattilaisten kannalta omatoimisen työnhaun mallin suurin puute on, että se sopii todella huonosti pätkätyöläisille: työttömän työnhakijan on mallin mukaan haettava sanktioiden välttämiseksi muita töitä, vaikka tiedossa oleva kiinnostava työ olisi alkamassa kuukauden päästä. Toinen merkittävä puute on, ettei tämäkään malli tunnista lainkaan apurahalla työskenteleviä taiteilijoita ja tutkijoita.

Taide- ja kulttuurialalla pätkätyöt ja työpätkien väliset työttömyysjaksot ovat valitettavasti arkipäivää. Kyselyyn vastanneet jäsenemme toteavat, että aktiivimallin henki syyllistää kulttuuriammattilaisia tästä. Tilanne ei omatoimisen työnhaun mallissa näytä ainakaan paranevan.

 

 

 

TAKUn hallitusohjelmatavoitteet_aktiivimalli_some

“TE-hallinnon resurssipula koskettaa kaikkia työttömiä ja luo yleistä epätasa-arvoa.”

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU esittää, että työttömyysturvan uudistukset on valmisteltava uudelleen. Nykyisten usean eri ministeriön ja hallinnonalan itsenäisesti valmistelemat mallit ovat luomassa byrokraattisen viidakon, jossa luoviminen vie työnhakijan ajan ja energian tärkeimmästä: oman alan työpaikkojen hakemisesta ja oman ammatillisen osaamisen kehittämisestä.

Sosiaali- ja työttömyysturva tarvitsee kokonaisuudistusta. Painopistettä on muutettava kontrollista ja sanktioista neuvonnan, ohjauksen ja palveluiden lisäämiseen. Nykyiseen byrokratiaan kuluvat resurssit on ohjattava neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittämiseen. Kuten Takun jäsen kyselyvastauksessaan toteaa: ”Työtä ei aina ole saatavilla vaikka kuinka ahkerasti hakisi. Tästä ei pidä syyllistää vaan etsiä sellaisia kokonaisratkaisuja, jotka palvelevat parhaiten sekä työnhakijaa että työnantajaa.”

Omatoimisen työnhaun mallin jatkotoimista päättää keväällä 2019 valittava hallitus. TAKUlainen, muistathan käyttää äänioikeutasi!

Kaikki lainaukset sitaatteja TAKUn jäsenille tehdystä kyselystä toukokuulta 2018

 

TAKUn hallitusohjelmatavoitteet web_kansi_some
http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää
Nea Leo

Nea Leo, TAKUn toiminnanjohtaja