Hallitusohjelmassa useita TAKUlle tärkeitä teemoja

4.6.2019

 

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen luotsaamat hallitusneuvottelut on saatu päätökseen ja hallitusohjelma on julkaistu. SDP:n, Keskustan, Vihreiden, Vasemmistoliiton ja RKP:n laatimassa ohjelmassa on mukana sekä useita kulttuuripoliittisia avauksia että toivottuja uudistuksia sosiaali- ja työttömyysturvajärjestelmään.

TAKUn ajamista tavoitteista seuraavat on huomioitu hallitusohjelmassa kattavasti.

Taide- ja kulttuurialalle lisää rahoitusta

TAKUn tavoitteena on ollut, että taide- ja kulttuurialan rahoitusta lisätään vähintään prosenttiin valtion budjetista. Tämä tavoite on kirjattu hallitusohjelmassa toteutettavaksi pitkällä aikavälillä asteittain. TAKU edellyttää, että prosenttitavoite on tarkoitus saavuttaa kuluvan hallituskauden aikana.

Erittäin tervetullut ja odotettu asia on lupaus taiteilija-apurahojen tason nostosta sekä muun muassa prosenttiperiaatteen kehittämisestä ja laajentamisesta muillekin kuin visuaalisille aloille. Lupaavalta kuulostaa myös toiminta-avustusten, valtionosuuksien ja kansallisten laitosten määrärahojen tasosta huolehtiminen.

Erittäin tärkeää on, että aktiivisesti koko syksyn kampanjoimamme arpajaislain muutoksen mahdolliset vaikutukset Veikkauksen edunsaajille on huomioitu ja ne luvataan kompensoida esityksemme mukaisesti budjettivaroista. Yleishyödyllisten toimijoiden rahoituksen asteittainen palauttaminen riskirahoituksesta budjettirahoitukseen on myös eettisesti kestävä vaihtoehto.

Itsensätyöllistäjien, ammatinharjoittajien ja monityöläisten asemaan parannuksia

Hallitusohjelmassa huomioidaan myös työn murrosta. Tuleva hallitus lupaa selvittää  lainsäädännön muutostarpeet itsensätyöllistäjien, jakamis- ja alustalouden sekä osuuskuntien näkökulmasta.

TAKUlle on erityisen tärkeää, että työsuhteen määritelmä laajennetaan koskemaan myös heitä, jotka työskentelevät työsuhteenomaisesti toimeksiantajalle alisteisissa työnteon muodoissa. Erittäin hienoa on, että tämä näyttäisi nyt toteutuvan. Hallitusohjelmassa luvataan, että työsopimuslain työsopimuksen käsitettä täsmennetään siten, että työsopimussuhteen naamiointi muuksi kuin työsopimukseksi estetään.

Aktiivimallista luovutaan, työnhakijoiden henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta lisätään

TAKUn tavoitteena on ollut, että aktiivimallista luovutaan ja nykyiseen byrokratiaan kuluvat resurssit on kohdennettava neuvontaan ja ohjaukseen. Olemme iloisia, että hallitusneuvottelijat ovat olleet samaa mieltä. Hallitusohjelmassa linjataan, että aktiivimallin leikkurit ja velvoitteet puretaan. Tilalle valmistellaan henkilökohtaiseen työllistymissuunnitelmaan, tavoitteisiin ja palveluihin perustuva malli. Erittäin positiivista on, että hallitusohjelmassa luvataan turvata TE-toimistojen henkilökohtaisen palvelun resurssit. Palvelujen saatavuutta, laatua, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta luvataan myös parantaa.

Entistä tasa-arvoisempi työelämä

TAKUssa iloitsemme myös siitä, että palkkatasa-arvoa edistetään aiempaa kunnianhimoisemmalla ja vaikuttavammalla samapalkkaisuusohjelmalla. Myös raskaussyrjintään ja rekrytointisyrjintään puuttuminen sekä tasa-arvoiseen perhevapaiden jakamiseen tähtäävät uudistukset ovat erittäin tärkeitä ja odotettuja.

Koko 190-sivuisen hallitusohjelman löydät täältä.

TAKUn hallitusohjelmatavoitteet web_kansi_some
http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää
Nea Leo

Nea Leo, TAKUn toiminnanjohtaja