TAKUn kannanotot ja lausunnot

Tällä sivulla julkaisemme Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry:n lausuntoja ja kannanottoja.

Kannanotot ja lausunnot

10.6.2016 Olemme huolissamme suomalaisen yliopiston humanististen tieteiden ahdingosta

Jyväskylän monialayliopistossa aiotaan muuttaa maan omaleimaisinta kirjallisuuden oppiainetta.

[Lue lisää]


4.5.2016 Vastustamme musiikkitieteen irtisanomisia

Olemme tehneet jo pitkään laaja-alaista yhteistyötä Helsingin yliopiston taiteiden tutkimuksen oppiaineiden kanssa. Järjestöllemme tuli yllätyksenä yliopiston päätös irtisanoa yt-menettelyn jälkeen Suomen vanhimman, monipuolisen musiikkitieteen ja länsimaisen taidemusiikin tutkimusalan oppiaineen lehtoreita ja heikentää taidemusiikin tutkimusalan opetusta Helsingin yliopistossa merkittävästi erityisesti siihen erikoistuneen professorin eläköityessä.

[Lue lisää]


4.12.2015 Luovien alojen yrittäjien työttömyysturvapäätökset keskitettävä yhteen TE-keskukseen

Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä HE 94/2015.

[Lue lisää]


23.8.2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö koskien Euroopan komission ehdotusta direktiiviksi tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista ja musiikkiteosten rajat ylittävän verkkokäytön lisensioinnista sisämarkkinoilla

Lausuntomme lähtökohtana on tavoite, jonka mukaan oikeudenomistajien ja oikeuksien käyttäjätahojen intressien välillä vallitsisi osapuolten intressit tasapuolisesti ja perustellusti huomioon ottava tilanne.

[Lue lisää]


13.8.2010 Laiksi taiteen edistämiskeskus

Pyydettynä lausuntona Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry:n näkemyksiä hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Taiteen edistämiskeskuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

[Lue lisää]


23.3.2010 Kulttuuri tulevaisuuden voimavara

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry katsoo, että opetusministeriön Kulttuuri tulevaisuuden voima -taustaselvitykseen koottuja linjauksia ja muutostarpeita on arvioitu moninaisesti.

[Lue lisää]...
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä